6 komodita

Komodity

RVNET s.r.o.: Obiloviny - Pšenica-krmná

Mesto: Nové Zámky. Cena: 130 €/t
0907 753 640

Daniel Greš: Olejniny - Repka Olejná

Mesto: Fintice. Cena: 300 €/t

Daniel Greš: Obiloviny - Pšenica-krmná

Mesto: Fintice. Cena: 130 €/t